Navajo white

~noun

Entry: an orangish white colour.

 

@ Milton-Kindersley Advanced Dictionary